#

:: รายละเอียดกันโปร ::


ฟังก์ชันและรายละเอียด / ปกป้องแบบเรียลไทม์ Standard Professional
ป้องกันทับไฟล์ / แท็ก .dll ต่างๆ
ป้องกัน cheat engine
ป้องกัน Injector dll
ป้องกัน Memory Client
ป้องกันการ Stop Game, Stop Threads
ป้องกันการ Jump Client
ป้องกัน Speedhack
ป้องกันการ Kill Threads, ป้องกันการลบ Token
ระบบเสริม ซ่อนค่า Memory, Assembly, ล็อก Threads, ตรวจ Direct3D,ๆลๆ ต่างๆ
ปิดกั้นการส่อง Modules เบื้องต้น
ป้องกัน ดึงปลั๊กถ้าเน็ตไม่เสถียรสั้งให้หยุดแล้วปิดเกมลง
ป้องกันการ DEBUG เพื่อไม่ให้หาช่องโหว่ในการ bypass เบื้องต้น
ป้องกันการ Callback ก่อนฉีด ๆลๆ
ระบบบันทึกค่า Auto Save Memory Data
ฟรี :: อัพเดทตลอดอายุการใช้งาน
Webmaster :: ระบบหลังบ้าน อำนวยสะดวกจัดการโปร ดูแลผู้เล่นโดยที่ไม่ต้องเข้าเกมส์ ผ่าน Web หรือ Smart phone ก็ได้
Webmaster :: ระบบหลังบ้าน เช็คโปรย้อนหลังมี Log ครบ, List Program,Program Modules, ต่างๆ ๆลๆ
Webmaster :: Log List ตรวจจับพฤติกรรมของโปรแกรมโกง
Webmaster: Ban ผ่านเว็บ หนาๆแบนหลายชั้น, report screen ผ่านเว็บ, kick ผ่านเว็บ, สั้งจอฟ้าผ่านเว็บ, ๆลๆ
Webmaster: Auto screen :: ถ่ายภาพผู้เล่นแบบออโต้ถ่ายติดทะลุทุกค่ายโปรที่มุดหลุดเข้ามาได้
อัตราค่าบริการรายเดือน 600 บาท 1000 บาท

* ใช้งานกันโปร ครบ 1เดือน ฟรีส่วนลด 20% เฉพาะ pack 1k ลดเหลือเพียงเดือนละ 800บาท ถ้า 3เดือน ลด 70% เงื่อนไขหากมีผู้เล่นออนเกิน 100 จะไม่ได้รับส่วนลดนี้!
* สำหรับลูกค้าที่เช่า 600 อยู่สามารถเช่า Webmaster ภายหลังได้ หรือถ้าต้องการลด pack จาก1k ของเดือนนี้ไม่ใช้ Webmaster ก็สั้งลดได้
* ย้าย IP NEW พร้อมติดตั้งกันโปร 300 บาท
* ติดตั้งกันโปรใหม่เครื่องเดิม หลังเปลี่ยน src 200 บาท